Reviews

Hanna Bervoets, auteur ‘Welkom in het rijk der zieken’

“Voor chronisch zieken was 2020 een ‘raar jaar’, net als voor iedereen. Reesink beschrijft hoe er voor haar, en veel andere chronische patiënten, echter weinig veranderde: zij zaten altijd al ‘in isolatie’. Vurig betoogt Reesink dat zij daardoor nog geen ‘dor hout’ is. 

Een stem als die van Martine Reesink is belangrijk, binnen onze patiëntengemeenschap, maar ook daarbuiten. Reesink beschrijft de ervaring van het chronisch ziek zijn van binnenuit, met taalgevoel, humor, maar ook in ernst en eerlijkheid.

Daarbij schuwt Reesink geen taboes: de overgang, het omstreden middel oxycodon, het trauma dat chronisch zieken kunnen overhouden aan een verkeerde diagnose, de eindeloze strijd om hulpmiddelen vergoed te krijgen – in dit boek wordt alles besproken, met ruimte voor nuance en een roerende eindconclusie: ‘hoewel het leven vaak een strijd is, bepaalt de strijd het leven niet’.

Hulde aan Reesink!”